Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации "Инвестбанка" серии "А" исключены из ПФТС

17 февраля 2010 | Cbonds

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНВЕСТБАНК»
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Інвестбанк»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20935649
1.4. Місцезнаходження емітента: вул. Велика Арнаутська, 2 Б, м. Одеса, Україна, 65125
1.5. Міжміський код, телефон/факс: (048) 7222144
1.6. Електронна поштова адреса емітента: admin@investbank.odessa.ua
1.7. Додатково для розкриття інформації використовується сторінка в мережі Інтернет www.investbank.odessa.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі


Відповідно до рішення ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» № 1002/2010/03 (л) від 10.02.2010 року, яке набирає чинності 11.02.2010 року, облігації прості іменні відсоткові серії «А», номінальна вартість 1000 грн, кількість ЦП - 10000 шт., форма існування - бездокументарна, свідоцтво про реєстрацію випуску видане ДКЦПФР № 477/2/07, дата реєстрації 17.08.2007 року, емітовані ПАТ «КБ «інвестбанк» виключені із Біржового Списку згідно п.5.22.6. Правил ПФТС «призупинення, припинення ДКЦПФР обігу та укладання угод за цінними паперами емітента». Зупинення обігу облігацій обумовлено прийняттям ПАТ «КБ «інвестбанк» рішення про дострокове анулювання випуску зазначених цінних паперів.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління О.М. Резніченко 15.02.2010 р.

Эмиссия: Инвестбанк, 1-A

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
АннулированаУкраина06.09.201010 000 000 UAH-/-/-

Организация: Инвестбанк

Полное название организацииПАО "КБ "Инвестбанк"
Страна рискаУкраина
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×