Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Консолидированная прибыль Райффайзен Банк Интернациональ в 1 пол. 2012 г. выросла на 13,9%

- Чистий відсотковий прибуток зменшився до € 1 716 млн.(на 3,6% у порівнянні із аналогічним показником попереднього року)
- Операційний дохід зменшився до € 2 613 млн. (на 4,9% у порівнянні із аналогічним показником попереднього року)
- Загальні адміністративні витрати залишилися незмінними на рівні € 1 518 млн. (зростання на 0,2% у порівнянні із аналогічним показником попереднього року)
- Чисті резерви під проблемні кредити дещо скоротилися до € 400 млн. (зменшення на 1,3% у порівнянні із аналогічним показником попереднього року)
- Разовий прибуток склав € 272 млн. у першому кварталі
- Прибуток до оподаткування збільшився до € 927 млн. (зростання на 5,6% у порівнянні із аналогічним показником попереднього року)
- Консолідований прибуток істотно збільшився до € 701 млн. (збільшення на 13,9% у порівнянні із аналогічним показником попереднього року)
- Показник непрацюючих кредитів зріс до 9,8% (плюс 1,1 п.п. у порівнянні із 2011 фінансовим роком)
- Показник покриття зменшився до 65,8% (нижче на 2,6 п.п. у порівнянні із 2011 фінансовим роком)
- Істотно збільшився показник капіталу першого рівня (загальний ризик) до 10,1% (на 1,0% у порівнянні із 2011 фінансовим роком)
- Капітал першого рівня (загальний ризик) збільшився до 10,6% (на 0,7% у порівнянні із 2011 фінансовим роком)

Усі цифри подаються згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО).

Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (РБІ) показав консолідований прибуток (після оподаткування та виплати дивідендів міноритарним акціонерам) на рівні € 701 млн. за перші шість місяців 2012 року, що демонструє зростання на 13,9% у порівнянні із першою половиною попереднього року (перше півріччя 2011 року: € 615 млн.). Прибуток до оподаткування РБІ зріс на 5,6% до € 927 млн. (у першій половині 2011 року він становив € 879 млн.). Прибуток після оподаткування становив € 734 млн., збільшившись на 8,3% у порівнянні із аналогічним періодом попереднього року (у першій половині 2011 року він становив € 677 млн.). Дохід на акцію зріс із € 2,65 у першій половині 2011 року до € 3,09 за аналогічний період 2012 року, що становить зростання на 16,5%.

«Враховуючи складне економічне середовище у зоні євро та значні зусилля, яких ми доклали для покращення показника капіталу, ми задоволені результатами. Ми істотно підвищили показник капіталу першого рівня. Ми закінчили придбання Polbank наприкінці квітня, що значно покращить наші позиції у Польщі. Якщо не враховувати придбання Polbank, ми навіть змогли дещо скоротити наші адміністративні видатки. Все це є важливими досягненнями. Наша диверсифікована бізнес-модель ще раз довела свою ефективність. Той факт, що країни Центральної та Східної Європи розвивалися істотно краще, ніж країни Єврозони, сповнює мене упевненістю у результатах другої половини 2012 року», — зазначив голова правління РБІ Герберт Степіч.

Чисті резерви під проблемні кредити дещо скоротилися

Чисті резерви під проблемні кредити були на рівні € 400 млн. протягом першої половини року, що на 1% нижче, ніж у попередньому році. Чисті відрахування на резерви під індивідуальні проблемні кредити на рівні € 496 млн. були на 15% вищими, ніж попереднього року, внаслідок декількох окремих випадків у ЦО Групи, КНР та Польщі. Водночас РБІ позбавився портфелю кредитів на суму резервів у € 91 млн. (у минулому році – на суму € 23 млн.).

Дохід на акціонерний капітал (ROE) залишився майже незмінним на рівні 17%

Зростання прибутку до оподаткування на 6% було майже на рівні загального збільшення акціонерного капіталу (показника, який лежить в основі обрахування ROE), що зріс на 6% у порівнянні із аналогічним показником попереднього року до € 10,7 млрд. внаслідок нерозподіленого прибутку. Дохід на акціонерний капітал до оподаткування становив 17,3% у першій половині року, що на 0,2% вище, ніж за аналогічний період у 2011 році.

Група РЦБ впевнено виконує вимоги EBA щодо достатнього рівня капіталу

Для посилення фінансової системи, Європейська банківська установа (EBA) вирішила у серпні 2011 року запровадити вищі вимоги до достатнього рівня капіталу для близько 70% системоутворюючих банків ЄС. Частиною цієї ініціативи стало запровадження показника частки основного капіталу (капітал рівня 1, за визначенням EBA) на рівні 9%, що стало цільовим рівнем для досягнення до 30 червня 2012 року. Не включаючи чистий прибуток, отриманий протягом першої половини цього року, частка основного капіталу Групи РЦБ (оскільки РБІ не підпадав під аналіз EBA) була на рівні 10%. Якщо врахувати чистий прибуток цього періоду, ця частка була навіть вищою – на рівні 10,6%.

На 30 червня 2012 року, показник частки основного капіталу (загальний) становив 10,1%, а показник частка капіталу першого рівня (загальний) становив 10,6%. Показник частки власного капіталу збільшився до 14,8%.

Кількість відділень банку зросла внаслідок придбання Polbank

Кількість відділень банку на 30 червня 2012 року становила 3 153, приріст склав 8% у порівнянні із їх кількістю станом на 31 грудня 2011 року. Це зростання було досягнуто в основному завдяки придбанню у травні Polbank. Середня чисельність персоналу становила 61 683, що свідчить про зростання на 1 703 співробітників у порівнянні із показником першої половини 2011 року. На 30 червня 2012 року, РБІ налічував 60 918 працівників, що становить зростання на майже 3% у порівнянні із 31 грудня 2011 року. На кінець першої половини 2012 року клієнтська база склала приблизно 14,2 млн.

Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (РБІ) вважає Австрію, де він є провідним корпоративним та інвестиційним банком, та країни Центральної і Східної Європи своїм домашнім ринком. У Центральній та Східній Європі РБІ управляє широкою мережею дочірніх банків, лізингових компаній та низкою надавачів інших спеціалізованих фінансових послуг на 17 ринках.

Райффайзен Банк Інтернаціональ — єдиний австрійський банк, який працює як у світових фінансових центрах, так і в Азії, що є наступним фокусом Групи в географічному сенсі.

Близько 61000 працівників банку обслуговують майже 14,2 мільйона клієнтів у більш ніж 3100 його відділеннях, більшість із яких розташовані у Центральній та Східній Європі.

Райффайзен Банк Інтернаціональ — повністю консолідована дочірня компанія Райффайзен Центральбанк Австрія АГ (РЦБ). РЦБ опосередковано володіє близько 78,5% простих акцій РБІ, решта акцій знаходиться у вільному обігу на Віденській фондовій біржі. РЦБ є центральним банком найбільшої австрійської банківської групи Райффайзен та слугує центральним офісом усієї групи РЦБ, включаючи РБІ.

Поделиться:

×