Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Dolnoslaskie Centrum Deweloperskie — Карточка организации

название организации Dolnoslaskie Centrum Deweloperskie
полное название организации Dolnoslaskie Centrum Deweloperskie S.A.
страна риска Польша
отрасль Строительство и девелопмент
сайт http://dcdsa.pl/

Профиль

Przedmiotem działalności Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego będzie wznoszenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz budynków handlowo-usługowych. Emitent skupi się na rynku mniejszych miast, gdzie w ocenie Zarządu nasycenie budownictwem mieszkaniowym jest znacznie mniejsze niż w dużych aglomeracjach. Pierwszym miastem, gdzie Emitent chciałby rozpocząć inwestycje jest Lubin (woj. dolnośląskie). Strategia rozwoju na lata 2017-2020 Budowanie banku ziemi: Spółka od września 2016 przystąpiła do aktywnego lokowania aktywów w bazę ziemi na terenie powiatu Lubińskiego. W wyniku rozpoczętych poszukiwań Emitent wytypował 27 działek budowlanych, które spełniają kryteria wyznaczone przez Zarząd. W przeciągu kilku tygodni Spółka przystąpiła do negocjacji z poszczególnymi właścicielami, w celu nabycia jednej lub kilku z wyżej wymienionych działek. Powierzchnia największej działki to około 25 hektarów, powierzchnia pozostałych to od 0,5 do 18 hektarów. Przygotowanie działek budowlanych do inwestycji: Nabyte działki Zarząd będzie chciał podzielić geodezyjnie. To pozwoli nie tylko na wzrost wartości działek poprzez ich docelowe podzielenie, ale również na przygotowanie etapów poszczególnych inwestycji oraz rozpoczęcie prac projektowych w celu stworzenia pełnej koncepcji zabudowy wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę poszczególnych elementów osiedla. Pozyskanie finansowania: Po zakupie ziemi, Emitent przystąpi do emisji obligacji w celu finansowania poszczególnych etapów inwestycji. Spółka planuje wypuszczenie kilku serii obligacji, które pozwolą na realizację całego osiedla. Jednocześnie rozłożenie w czasie poszczególnych emisji pozwoli znacząco ograniczyć koszty odsetkowe, co wiąże się również z maksymalizacją zysku z danej inwestycji. Budowa oraz sprzedaż lokali mieszkalnych: W zależności od wielkości ostatecznej inwestycji Emitent rozpocznie budowę na jednej bądź większej ilości działek. Zarząd nie wyklucza zaproszenia do wspólnej inwestycji inwestora finansowego lub branżowego. Zarząd spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. przekazał do publicznej wiadomości w dniu 8 marca 2017 r. prognozę wyników na lata 2017-2020. Niniejsza prognoza sporządzona została zgodnie z poniższymi założeniami: – Emitent w dniu 9 stycznia 2017 r. zawarł ze spółką DW Nord Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „DW Nord”, „Kontrahent”) umowę konsorcjum (raport bieżący ESPI nr 1/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.), która dotyczy wspólnej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przygotowaniu gruntów do realizacji inwestycji deweloperskich, podziale gruntów na pojedyncze nieruchomości budowlane itp. – Kontrahent jest w posiadaniu niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,8909 ha zlokalizowanej w Lubinie, na której będzie realizowana planowana inwestycja deweloperska. – Emitent wraz z Kontrahentem planują wydzielić ze wskazanej nieruchomości 65 działek pod zabudowę szeregową. W tym roku DCD ma w planach sprzedaż 25 z nich za łączną kwotę 2 mln zł. Na pozostałych 40 gruntach powstanie osiedle domów szeregowych. Spośród wydzielonych działek, 25 zostanie sprzedanych, zaś na pozostałych 40 zostanie wybudowane osiedle domów szeregowych. W tym roku Spółka planuje sprzedaż 25 działek za łączną kwotę przychodów ze sprzedaży w wysokości 2 mln zł i 254 tys. zł zysku netto. Ze sprzedaży budynków Spółka planuje uzyskać 12,4 mln zł przychodów ze sprzedaży i 3,2 mln zł zysku netto w 2018 roku.
Показать весь профиль

Объем выпусков в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
PLN 1 3 000 000

Долговые обязательства

Бумага Объем, млн Статус
Dolnoslaskie Centrum Deweloperskie, 8% 21dec2018, PLN (A) 3 PLN В обращении
×