Голосование Cbonds Awards
Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: PKO Bank Hipoteczny, 0.625% 24jan2023, EUR
XS1588411188

Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Скопировать

Ипотечные, Обеспеченные, Senior Secured

Эмиссия
Эмитент
 • M
  -
  ***
 • S&P
  -
  -
 • F
  -
  -
Статус
В обращении
Объем
500 000 000 EUR
Размещение
***
Досрочное погашение
*** (-)
Страна риска
Польша
Текущий купон
***%
Цена
***%
Доходность / дюрация
-
Календарь событий Новости эмитента
Добавление эмиссии в WL
Добавление бумаги в Watchlist невозможно, так как по ней отсутствуют котировки от бирж.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
 • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
 • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
 • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
 • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
 • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
 • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
 • Надежные источники данных
 • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Скачайте график в удобном формате
Найдено более 2 500 записей, пожалуйста, уточните запрос.
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки
Последние данные на
Внебиржевые котировки являются индикативными

Биржевые и внебиржевые котировки

Информация по эмиссии

Профиль
PKO Bank Hipoteczny specjalizuje się w udzielaniu kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych. W oparciu o strategiczną współpracę z PKO Bankiem Polskim, kredyty te są oferowane klientom detalicznym w największej w Polsce sieci oddziałów, pośredników i ...
PKO Bank Hipoteczny specjalizuje się w udzielaniu kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych. W oparciu o strategiczną współpracę z PKO Bankiem Polskim, kredyty te są oferowane klientom detalicznym w największej w Polsce sieci oddziałów, pośredników i agentów. Kluczowym zadaniem PKO Banku Hipotecznego jest emisja listów zastawnych, które mają stanowić główne źródło długoterminowego finansowania udzielanych przez Bank kredytów zabezpieczonych nieruchomościami. Misją PKO Banku Hipotecznego jest zapewnienie: klientom – produktów kredytowych w zakresie finansowania nieruchomości inwestorom – długoterminowych listów zastawnych o wysokim poziomie bezpieczeństwa. PKO Bank Hipoteczny zakłada w strategii rozwoju, że w okresie trzech lat od rozpoczęcia działalności stanie się wiodącym emitentem listów zastawnych i zajmie pozycję lidera na polskim rynku. Utworzenie banku hipotecznego jest jednym z elementów strategii Grupy PKO Banku Polskiego. Koncepcja funkcjonowania PKO Banku Hipotecznego oparta jest na integracji operacyjnej z PKO Bankiem Polskim. Jej celem jest osiągnięcie maksymalnych synergii w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, co oznacza optymalne wykorzystanie składników majątku oraz know-how Grupy. Założyciel PKO Banku Hipotecznego, a zarazem jedyny akcjonariusz PKO Bank Polski, podczas procesu uzyskiwania licencji bankowej toczącego się przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego zobowiązał się, iż w przypadku wystąpienia takiej potrzeby i spadku wskaźników kapitałowych lub płynności PKO Banku Hipotecznego poniżej poziomu wymaganego przepisami lub innymi znajdującymi zastosowanie do PKO Banku Hipotecznego regulacjami właściwych krajowych organów nadzoru bankowego, PKO Bank Polski zapewni niezwłocznie udzielenie PKO Bankowi Hipotecznemu odpowiedniego wsparcia finansowego. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. Listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Są one tym samym jednym z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych oferowanych na świecie. Wysoki poziom bezpieczeństwa listów zastawnych przekłada się bezpośrednio na ich cenę, co pozwala Grupie na finansowanie się po kosztach niższych od kosztów emisji obligacji niezabezpieczonych. Emisja listów zastawnych przez PKO Bank Hipoteczny pozwala również na uwolnienie płynności oraz kapitału Grupy PKO Banku Polskiego, a co za tym idzie na zwiększenie akcji kredytowej. Finansowanie kredytów hipotecznych listami zastawnymi zwiększa także bezpieczeństwo Grupy poprzez częściową eliminację niedopasowania terminowej struktury aktywów i pasywów.
 • Заёмщик
  Перейти на страницу эмитента
  PKO Bank Hipoteczny
 • Полное название эмитента
  PKO Bank Hipoteczny
 • Сектор
  Корпоративный
 • Отрасль
  Банки
Объём
 • Объем
  500 000 000 EUR
 • Объем в обращении по непогашенному номиналу
  500 000 000 EUR
 • Эквивалент в USD
  586 795 000 USD
Номинал
 • Минимальный торговый лот
  100 000 EUR
 • Непогашенный номинал
  *** EUR
 • Лот кратности
  *** EUR
 • Номинал
  100 000 EUR

Параметры денежного потока

 • Базовая ставка
  ***
 • Ставка купона
  ***
 • Метод расчета НКД
  ***
 • Business Day Convention
  Modified Following Business Day
 • Начало начисления купонов
  ***
 • Периодичность выплаты купона
  *** раз(а) в год
 • Валюта выплат
  ***
 • Delay days
  *** дней
 • Дата погашения
  ***
 • Дата досрочного погашения
  ***

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота

Условия досрочного выкупа

***

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
 • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
 • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
 • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
 • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
 • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
 • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
 • Надежные источники данных
 • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Размещение

 • Способ размещения
  Открытая подписка
 • Тип размещения
  Публичное
 • Книга заявок
  *** (***) - *** (***)
 • Ориентиры по купону (доходности)
  ***% - ***% (*** - ***%)
 • Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)
  *** / - / -
 • Размещение
  *** - ***
 • Цена первичного размещения (доходность)
  (***%)
 • Спрос
  *** EUR
 • Количество заявок
  ***
 • География размещения
  ***
 • Тип инвесторов
  ***
 • Цели размещения
  General Corporate Purposes
 • Листинг
  ***
Участники
 • Организатор
  ***, ***, ***, ***, ***
 • Депозитарий
  ***, ***
 • Платежный агент
  ***
 • Юридический консультант организаторов по международному праву
  ***
 • Юридический консультант эмитента по международному праву
  ***

Конвертация и обмен

 • Дата конвертации
  ***
 • Первоначальная премия
  ***%
 • Конвертируется до
  ***
 • Lock-up
  *** дней
 • Условия конвертации

Дополнительная информация

***

Последние выпуски

Идентификаторы

 • Регистрация
  ***
 • Дата регистрации программы
  ***
 • ISIN
  XS1588411188
 • CUSIP
  ***
 • CUSIP 144A
  ***
 • Common Code
  158841118
 • CFI
  DGFXFB
 • FIGI
  BBG00G5F9F66
 • WKN
  A19FF8
 • SEDOL
  BDRXT38
 • Тикер
  PKOBHB 0.625 01/24/23
 • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
  ***

Рейтинги

Рейтинги эмиссии
Рейтинги эмитента

Классификатор выпуска

 • На предъявителя
 • Купонные
 • Senior Secured
 • Ипотечные
 • Обеспеченные
 • Амортизация
 • CDO
 • Конвертируемые
 • Бивалютные облигации
 • Для квал. инвесторов
 • Иностранные облигации
 • Green bonds
 • Индексируемые
 • Выпуски международных организаций
 • Бессрочные
 • Payment-in-kind
 • Нерыночные выпуски
 • Redemption Linked
 • Реструктуризация
 • Розничные облигации
 • Секьюритизация
 • Структурированные продукты
 • Субординированные
 • Сукук
 • Trace-eligible

Реструктуризация

***

***

Институциональные держатели