Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
 • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
 • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
 • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
 • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
 • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
 • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
 • Надежные источники данных
 • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов
Смотрите новости Cbonds на YouTube

РА «Кредит-Рейтинг» підвищило кредитний рейтинг ПАТ «МТБ БАНК» до рівня uaА+

25 января 2019 Cbonds
Незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про підвищення довгострокового кредитного рейтингу ПАТ «МТБ БАНК» до рівня uaА+. Прогноз рейтингу - стабільний. Також агентство підтвердило рейтинг надійності вкладів (депозитів) Банку на рівні «5» (найвища надійність).
Для проведення процедури оновлення кредитного рейтингу та рейтингу надійності банківських вкладів (депозитів) агентство використовувало фінансову звітність ПАТ «МТБ БАНК» за 2016 –2017 рр. та І-ІІІ квартали 2018 року, а також внутрішню інформацію, надану Банком у ході рейтингового процесу
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується ВИСОКОЮ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності означає чутливість до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.
Знак «+» позначає проміжну категорію (рівнів) рейтингу відносно основних категорій (рівнів).
Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.
Рейтинг надійності банківських вкладів (депозитів) «5» – найвища надійність. Банк надійний, мінімально чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних факторів. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладу дуже низька.
Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу:
• реорганізація ПАТ «КБ «Центр» шляхом його приєднання за спрощеною процедурою до ПАТ «МТБ БАНК», що посилила ринкові позиції останнього;
• диверсифікація кредитного портфеля за основними позичальниками;
• консервативна політика кредитування;
• диверсифікація ресурсної бази за основними кредиторами;
• диверсифікація коштів суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності;
• відкритість та прозорість.

Фактори, що обмежують рівень кредитного рейтингу:
• значний обсяг коштів на поточних рахунках клієнтів, що підвищує чутливість до ризику ліквідності;
• вагома частка валютних кредитів, наданих позичальникам, які не мають валютних надходжень, що певною мірою збільшує ризик погіршення платіжної дисципліни позичальників в умовах валютно-курсових коливань;
• концентрація кредитного портфеля корпоративних клієнтів за видами економічної діяльності;
• вагомий обсяг неробочих активів, що обмежує можливості управління операційною ефективністю;
• загострення політичної ситуації, вплив негативних чинників на фінансовий ринок і невисока та нестабільна ділова активність в окремих секторах економіки, що може призвести до погіршення показників діяльності Банку.
Организация — МТБ Банк
 • Полное название
  ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАРФИН БАНК"
 • Отрасль
  Банки