Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
 • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
 • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
 • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
 • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
 • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
 • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
 • Надежные источники данных
 • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов
Смотрите новости Cbonds на YouTube

РА "Кредит рейтинг" присвоило кредитный рейтинг облигациям банка "Днестр" серии "G" рейтинг "uaBBB"

7 февраля 2008 "Електронні вісті"
Рейтинговое агентство «Кредит рейтинг» присвоило именным процентным облигациям банка "Днестр"серии G рейтинг uaBBB. Прогноз рейтинга – стабильный. (укр.)

Рейтинг uaBBB вказує на достатню вірогідність вчасного та повного виконання емітентом зобов'язань за даним борговим інструментом. Ризик несвоєчасного або неповного виконання боргових зобов'язань - невисокий. Однак стосовно даних боргових інструментів емітент має вищу чутливість до впливу негативних змін зовнішніх факторів, порівняно з борговими інструментами, що мають більш високі рейтинги. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом «uaBBB» характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Для проведення процедури встановлення кредитного рейтингу агентство «Кредит-Рейтинг» використовувало фінансову звітність ВАТ СКБ «Дністер» за 2003-2006 р.р. та I півріччя 2007 р., а також внутрішню інформацію надану банком у ході рейтингового процесу.

Параметри випуску:

* характеристика облігацій: іменні відсоткові, звичайні (незабезпечені);
* кількість облігацій: 40.000 (сорок тисяч) штук;
* номінальна вартість облігації: 1.000 (одна тисяча) гривень;
* загальна номінальна вартість випуску облігацій: 40.000.000 (сорок мільйонів) гривень.
* форма існування облігацій: бездокументарна.

Розміщення облігацій триватиме з 15.02.2008 р. до 30.12.2008.

Облігації перебуватимуть в обігу з 15.02.2008 р. до 08.01.2013.

Кошти отримані в результаті продажу облігацій планується розподілити так:

- 75 % - на збільшення обсягу кредитних операцій;
- 25 % - на збільшення обсягу операцій з цінними паперами.

По материалам пресс-релиза ОАО "СКБ Днестр".
Организация — Банк Днестр
 • Полное название
  ОАО "Сельский Коммерческий Банк "Днестр"
 • Отрасль
  Банки