Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

"Стинг" решил выпустить облигации серии "B-G" на 10 млн. грн. (дополнено)

1 октября 2008 "CbondS"
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента:

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТІНГ" (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 25472556; Місцезнаходження емітента: Харків, вул.Плеханівська, буд.18, к.709, 61001; Регіон емітента: 6310138800; Телефон керівника емітента: 0577142277; Електронна поштова адреса: Iv@rost.kharkov.ua) прийняло рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.

Рішення власника про розміщення облігацій НВПП "СТІНГ" було прийнято 29.09.2008 року, номер 1-О.

Планується розмістити 1000 (одну тисячу) штук іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій в документарній формі номінальною вартістю 10000,00 (десять тисяч) гривень, загальна номінальна вартість випуску – 10000000,00 (десять мільйонів) гривень.

Розміщення здійснюється шляхом закритого (приватного) розміщення облігацій шістьма серіями: серія B, серія C, серія D, серія E, серія F, серія G.

Серія B: 200 (двісті) штук іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій в документарній формі загальною номінальною вартістю 2 000 000,00 (два мільйона гривень, 00 коп.) грн. Усі облігації випуску мають однакову серію B .Порядкові номера облігацій 001-200.

Серія C: 200 (двісті) штук іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій в документарній формі загальною номінальною вартістю 2 000 000,00 (два мільйона гривень, 00 коп.) грн. Усі облігації випуску мають однакову серію C .Порядкові номера облігацій 001-200.

Серія D: 150 (сто п’ятдесят) штук іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій в документарній формі загальною номінальною вартістю 1 500 000,00 (один мільйон п`ятсот тисяч гривень, 00 коп.) грн. Усі облігації випуску мають однакову серію D. Порядкові номера облігацій 001-150.

Серія E: 150 (сто п`ятдесят) штук іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій в документарній формі загальною номінальною вартістю 1 500 000,00 (один мільйон п`ятсот тисяч гривень, 00 коп.) грн. Усі облігації випуску мають однакову серію E .Порядкові номера облігацій 001-150.

Серія F: 150 (сто п`ятдесят) штук іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій в документарній формі загальною номінальною вартістю 1 500 000,00 (один мільйон п`ятсот тисяч гривень, 00 коп.) грн. Усі облігації випуску мають однакову серію F. Порядкові номера облігацій 001-150.

Серія G: 150 (сто п`ятдесят) штук іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій в документарній формі загальною номінальною вартістю 1 500 000,00 (один мільйон п`ятсот тисяч гривень, 00 коп.) грн. Усі облігації випуску мають однакову серію G. Порядкові номера облігацій 001-150.

Співвідношення кількості облігацій, що розміщуються, до розміру Статутного капіталу складає 1142,85 %.

Співвідношення номінальної вартості облігацій серії B, що розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента – 228,57%.

Співвідношення номінальної вартості облігацій серії C, що розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента – 228,57 %.

Співвідношення номінальної вартості облігацій серії D, що розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента – 171,43 %.

Співвідношення номінальної вартості облігацій серії E, що розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента – 171,43 %.

Співвідношення номінальної вартості облігацій серії F, що розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента – 171,43 %.

Співвідношення номінальної вартості облігацій серії G, що розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента – 171,43 %.

Товариство має в обігу облігації серії А. Співвідношення кількості облігацій, що перебувають в обігу, до розміру статутного капіталу емітента – 685,71%.

Власники облігацій Емітента мають право: на отримання номінальної вартості облігацій при їх погашенні; на отримання процентного доходу за облігаціями у встановлений строк; подати Емітенту облігації для дострокового викупу відповідно до умов їх випуску; продавати облігації лише тим особам, які визначені в п.4.7.2.

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітента.

При розміщенні облігацій їх оплата здійснюється покупцем відповідно до укладеного договору купівлі-продажу облігацій шляхом внесення повної вартості облігацій.

в касу підприємства або шляхом перерахування повної вартості облігацій на поточний рахунок емітента № 26003052225086 в ХГРУ "Приватбанк", МФО 351533.

Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України - гривні.

Облігації сплачуються інвесторами виключно грошовими коштами на підставі та відповідно до договорів купівлі-продажу, але не пізніше дати закінчення розміщення.

Ціна продажу (розміщення) визначається договором купівлі-продажу облігацій, укладеним між емітентом та покупцем.

Право власності на придбані облігації Покупець набуває з моменту повної оплати вартості облігацій та з моменту внесення запису до реєстру цінних паперів у реєстратора.

Кошти, отримані від продажу облігацій, в повному обсязі 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень, 00 коп.) гривень будуть спрямовані на поповнення обігових коштів підприємства, будівлю торгівельних майданчиків та магазинів.

Погашення облігацій та виплата доходу буде здійснюватись за рахунок грошових коштів від діяльності Емітента, що залишаються в його розпорядженні після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов‘язкових платежів.

Другие новости компании