Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
 • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
 • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
 • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
 • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
 • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
 • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
 • Надежные источники данных
 • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

"Энергобанк" решил выпустить облигации серии "В" на 65 млн. грн. (дополнено)

7 октября 2008 "CbondS"
Рішенням Правління (протокол засідання Правління від 23.09.2008 №22) за погодженням Спостережної ради (протокол засідання Спостережної ради від 23.09.2008 №7) прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення 65 000 шт. (шістдесят п’ять тисяч штук) іменних, відсоткових, не забезпечених (звичайних) облігацій серії В у бездокументарній формі існування на загальну номінальну суму 65 000 000,00 грн. (шістдесят п’ять мільйонів гривень 00 копійок).

Співвідношення суми облігацій, що розміщуються, до розміру статутного капіталу становить 38,36%.

Інвестори в облігації, що розміщуються, отримують наступні права:
* купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржовому ринку;
* отримувати відсотковий дохід та номінальну вартість облігацій у встановлені терміни;
* подавати облігації до викупу відповідно до умов емісії;
* здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.

Оплата облігацій здійснюється лише грошовими коштами як в національній валюті – гривня, так і в іноземній валюті за офіційним курсом, встановленим Національним банком України.

Метою розміщення облігацій є залучення грошових коштів для збільшення обсягів активних операцій банку.

Члени Правління та Спостережної ради не придбали і не планують придбати облігації, що розміщуються.

Можливості обміну облігацій на власні акції емітента не передбачено.

Раніше банк здійснив закрите (приватне) розміщення 100 000 шт. (сто тисяч штук) іменних, відсоткових, не забезпечених (звичайних) облігацій серії А у бездокументарній формі існування на загальну номінальну суму 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок).

Загальні відомості:

* Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ЕНЕРГОБАНК"
* Організаційно-правова форма емітента: Відкрите акціонерне товариство
* Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19357762
* Місцезнаходження емітента: м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9, 01001
* Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442777002
* Електронна поштова адреса емітента: Bronin@energobank.com.ua
* Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: немає
Организация — Энергобанк Украина
 • Полное название
  ПАО АБ "Энергобанк"
 • Отрасль
  Банки

Другие новости компании