Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
 • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
 • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
 • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
 • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
 • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
 • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
 • Надежные источники данных
 • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

"Будинвест СМ" выпустит целевые облигации серий "F"-"H" на 53,5 млн. грн. (дополнено)

24 ноября 2008 "CbondS"
Наказом № 10 від 18.11.2008 р. ЗАТ "Будінвест СМ" було прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій на суму, що перевищує 25% статутного капіталу товариства.

До розміщення пропонуються облігації Серій "F", "G", "H" у бездокументарній формі існування, іменні; цільові; забезпечені, у кількості 1 063 080 (один мільйон шістдесят три тисячі вісімдесят) штук: Серія "F" - 687 310 (шістсот вісімдесят сім тисяч триста десять) штук; Серія "G" - 195 850 (сто дев’яносто п’ять тисяч вісімсот п’ятдесят) штук. Серія "H" - 179 920 (сто сімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот двадцять) штук.

Номінальна вартість облігації: Серія "F" - 45,50 грн. (сорок п’ять грн. 50 коп.) кожна; Серія "G" - 40,00 грн. (сорок грн. 00 коп.) кожна; Серія "H" - 80,00 грн. (вісімдесят грн. 00 коп.) кожна.

Загальна номінальною вартість облігацій 300 53 500 205,00 грн. (п’ятдесят три мільйони п’ятсот тисяч двісті п’ять грн. 00 коп.): загальна номінальна вартість облігацій Серії "F" - : 31 272 605,00 грн. (тридцять один мільйон двісті сімдесят дві тисячі шістсот п’ять грн. 00 коп.); загальна номінальна вартість облігацій Серії "G" - 7 834 000,00 грн. (сім мільйонів вісімсот тридцять чотири тисячі грн. 00 коп.). Серії "H" - 4 393 600 грн. (чотирнадцять мільйонів триста дев’яносто три тисячі шістсот грн. 00 коп.)

Загальна номінальна вартість облігацій, що розміщуються, становить 178,7 % від існуючого статутного капіталу.

Загальна номiнальна вартiсть облiгацiй, що знаходяться в обiгу, становить 101,9 % вiд iснуючого статутного капiталу.

Права, що надаються власникам облігацій Серії "F", "G" та "H": продавати та іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів з додержанням вимог, встановлених у проспекті емісії; отримати у власність (у визначені проспектом емісії строки погашення облігацій) конкретно визначені у договорі резервування квартиру та/або паркінг та/або офісне приміщення; заповідати придбані облігації третім особам; вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

Погашення облігацій здійснюється майном, а саме квадратними метрами новозбудованої площі: При погашенні одна облігація серії "F" дає право на придбання 0,01 (однієї сотої) квадратного метра загальної площі квартири Об’єкта. При погашенні одна облігація серії "G" дає право на придбання 0,01 (однієї сотої) квадратного метра загальної площі паркінга Об’єкта. При погашенні одна облігація серії "H" дає право на придбання 0,01 (однієї сотої) квадратного метра загальної площі офісу Об’єкта.

Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій Серії "F", "G" та "H", в повній сумі – 53 500 205,00 грн. (п’ятдесят три мільйони п’ятсот тисяч двісті п’ять грн. 00 коп.) будуть спрямовані на фінансування будівництва житлового будинку в місті Полтава по вул. Жовтнева 60а.

На момент прийняття рішення невідомо про інформацію щодо кількості цінних паперів, які планують придбати члени органів управління товариством.

Можливість конвертації цінних паперів не передбачено.

Загальні відомості
* Повне найменування емітента – ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДІНВЕСТ СМ"
* Організаційно-правова форма емітента – Закрите акціонерне товариство
* Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 34204546
* Місцезнаходження емітента – м-н Незалежності, 20, м.Полтава, 36000
* Міжміський код, телефон та факс емітента – (0532) 508-320, (-321, -322)
* Електронна поштова адреса емітента – contact@aruna.com.ua
* Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – немає
* Вид особливої інформації – Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків
Организация — Будинвест СМ
 • Полное название
  Закрытое акционерное общество "Будинвест СМ"
 • Отрасль
  Строительство и девелопмент

Другие новости компании