ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
 • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
 • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
 • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
 • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
 • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
 • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
 • Надежные источники данных
 • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Облигации ООО "Столичные строительные технологии" серии "А" включены в листинг "Восточно-Европейской биржи"

12 июня 2009
- Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЧНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
- Організаційно-правова форма емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю
- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33156303
- Місцезнаходження емітента: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 8, корпус 8, секція 1
- Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 581-24-05, (044) 581-24-05
- Електронна поштова адреса: sbt@emitent.net.ua

10.06.2009 р. облігації безпроцентні іменні ТОВ "Столичні будівельні технології" серії "А" номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок кожна кількістю 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук, випущені в бездокументарній формі існування включені до біржового реєстру ВАТ "Східно-Європейська біржа" за 2 (другим) рівнем лістингу і допущені до котирування. Рішення прийняте котирувальною комісією ВАТ "Східно-Європейська біржа" (Протокол засідання від 09.06.2009 р.).

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів (у відсотках): 100%;

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 272/2/05, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 18.10.2005 р.;

Вид, тип, категорія та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія: облігації ТОВ "Столичні будівельні технології", серія "А", іменні прості безпроцентні у бездокументарній формі існування;

Найменування фондової біржі, яка прийняла рішення про лістинг цінних паперів емітента: ВАТ "Східно-Європейська біржа".

Дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг ВАТ "Східно-Європейська біржа" цінних паперів емітента: 13 травня 2009 р. Загальні збори учасників ТОВ "Столичні будівельні технології" (Протокол від 13.05.2009 р.).
 • Статус
  Погашена
 • Страна риска
  Украина
 • Погашение (оферта)
  *** (***)
 • Объем
  50 000 000 UAH
 • М/S&P/F
  — / — / —
 • Полное название
  ООО "Столичные строительные технологии"
 • Отрасль
  Строительство и девелопмент

Другие новости компании