Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
 • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
 • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
 • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
 • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
 • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
 • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
 • Надежные источники данных
 • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Агрофирма Троянда досрочно погасит облигации серии О

17 ноября 2014
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (код за ЄДРПОУ 03359658, місцезнаходження: 04123, м. Київ, вул. Осиповського, буд. 1-А) (надалі-Товариство), яке є емітентом облігацій серії «О» (далі-облігації серії «О») відповідно до Проспекту емісії облігацій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА», зареєстрованого 15.02.2012 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (опублікованого 16.02.2012 року в №29 бюлетеня «Бюлетень. Цінні папери України») (далі - Проспект емісії) та на виконання рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 28/10/14 від 28.10.2014 р.) повідомляє власників облігацій серії «О» (власників Лотів, інш.) про здійснення дострокового погашення Товариством облігацій серії «О», у зв’язку з введенням (здачею) в експлуатацію будинків раніше запланованого терміну, а саме:погашення облігацій серії «О» починається «23» грудня 2014 року і закінчується «01» вересня 2015 року (включно), зокрема дата закінчення погашення залишається незмінною. Товариство додатково повідомляє, що дострокове погашення випуску облігацій серії «О»здійснюється на умовах визначених Проспектом емісії.
Организация — Агрофирма Троянда
 • Полное название
  ОАО "Агрофирма "Троянда"
 • Отрасль
  Строительство и девелопмент

Другие новости компании