Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
 • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
 • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
 • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
 • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
 • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
 • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
 • Надежные источники данных
 • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Министерство финансов Украины сообщает о проведении среди банков отбора первичных дилеров

30 июня 2017
1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року № 363 «Про запровадження інституту первинних дилерів на ринку державних цінних паперів» (із змінами) та наказів Міністерства фінансів України від 10 червня 2009 року № 757 «Про затвердження Порядку відбору та функціонування первинних дилерів» та від 21 липня 2009 року № 918
«Про затвердження складу комісії з відбору та оцінки функціонування первинних дилерів і примірного договору про співпрацю на ринку державних цінних паперів» (із змінами) Міністерство фінансів України повідомляє про проведення відбору первинних дилерів.
2. До участі у відборі запрошуються банки, які відповідають таким вимогам (далі – учасники):
- мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами;
- мають сплачений статутний капітал, еквівалентний не менш як 10 млн. євро;
- мають практичний досвід роботи на ринку облігацій внутрішніх державних позик (далі – ОВДП) (загальний обсяг торгівлі ОВДП становить не менш як 1 млрд. гривень).
3. Учасники у термін до 18.00 13 липня 2017 року подають до Мінфіну за адресою: вул. Межигірська, 11 кім. 529 в одному примірнику:
- заяву про участь у відборі, підписану офіційно уповноваженою особою та завірену печаткою;
- документ, що підтверджує сплачений статутний капітал, еквівалентний не менш як 10 млн. євро;
- завірену копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами;
- інформацію про загальний обсяг торгівлі ОВДП, який повинен становити не менш як 1 млрд. гривень – довідку, надану Національним банком України та завірену його печаткою (оригінал або копію, завірену в установленому порядку).
Зазначені документи подаються у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться напис «Для участі у відборі первинних дилерів».
4. Наступного дня після завершення подання документів комісія з відбору та оцінки функціонування первинних дилерів (далі – комісія) здійснює оцінку учасників. Обсяги придбання ОВДП в розмірі 1 млн. гривень оцінюються як 0,001 бала за умови, якщо загальний обсяг торгівлі ОВДП становить не менш як 1 млрд. гривень.
Организация — Украина
 • Полное название
  Украина
 • Страна регистрации
  Украина

Другие новости компании