Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

ЧАО Технология планирует размещение облигаций серии А на 50 млн. грн.

3 августа 2017
31.07.2017 року позачерговим засіданням Наглядової ради АТ «ТЕХНОЛОГІЯ» було прийнято рішення про приватне розміщення відсоткових іменних звичайних (незабезпечених) облігацій у бездокументарній формі серії А, у кількості 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) штук, номіналом 1 000,00 грн. кожна, на загальну суму 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень (Протокол № 274 від 31.07.2017 року).
Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу на дату прийняття цього рішення становить 520,83%.
Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу на дату прийняття цього рішення становить 100%.
Інвесторам в цінні папери, що розміщуються надаються наступні права:
− право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
− право на отримання доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
− право подавати Емітенту облігації для викупу, у разі прийняття такого рішення уповноваженим органом Емітента;
− право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству України та умовам розміщення.
Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України.
Оплата облігацій здійснюється грошовими коштами у національній валюті України – гривні.
Метою розміщення цінних паперів, а також напрямами використання отриманих коштів, залучених від приватного розміщення облігацій є фінансування збільшення обсягів виробництва асортименту продукції, що випускається Товариством – 100% залучених коштів.
Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від при ватного розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.
Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів; відомості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють:
− Заєць Володимир Володимирович, Голова Наглядової ради – володіє простими акціями Товариства у кількості 420 000 штук загальною номінальною вартістю 6 720 000,00 грн., що складає 70 % статутного капіталу.
− Проскурня Іван Миколайович, заступник Голови Наглядової ради – цінними паперами Товариства не володіє.
− Мороз Сергій Васильович, член Наглядової ради – цінними паперами Товариства не володіє.
− Бражник Олександр Григорович, секретар Наглядової ради – цінними паперами Товариства не володіє.
Конвертація облігацій у власні акції умовами випуску не передбачена.
Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: строк обігу облігацій – 1 рік 6 місяців, з відсотковою ставкою 15% (п'ятнадцять відсотків) річних, з поквартальною виплатою відсотків.

Другие новости компании