Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

НКЦБФР совершенствует деятельность уполномоченных рейтинговых агентств

15 августа 2017
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) на засіданні, яке відбулось 10 серпня 2017 року, затвердила Положення про порядок проведення конкурсу з визначення уповноважених рейтингових агентств та порядок ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств.

Документом встановлено вимоги щодо інформаційного повідомлення (оголошення) про конкурс з визначення уповноважених рейтингових агентств, конкурсної комісії з проведення конкурсу, порядок та умови участі в конкурсі, порядок проведення, розгляд спорів, тощо.

Нормативним актом передбачено чіткі норми щодо ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, зокрема: склад інформації Державного реєстру, порядок внесення змін до реєстру, порядок виключення уповноваженого рейтингового агентства з реєстру, видачі дубліката Свідоцтва, порядок отримання інформації про уповноважені рейтингові агентства з Державного реєстру.

Паралельно Порядок подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами доповнюється вимогами щодо розкриття додаткової інформації агентствами на власному веб-сайті, зокрема: інформації про структуру власності агентства, організаційну структуру, про корпоративне управління, укомплектування персоналом та його кваліфікацію, інформацію про пов’язаність з учасниками ринків фінансових послуг, участь в об‘єднаннях, аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності, тощо.

Комісія затвердила зміни до Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою – уповноважене рейтингове агентство зобов’язане виявляти та усувати будь-які існуючі або потенційні конфлікти інтересів, які можуть впливати на роботу та висновки його рейтингових аналітиків, працівників, та будь-яких інших фізичних осіб, послугами яких користується рейтингове агентство, або які залучені до процесу присвоєння кредитних рейтингів чи затверджують кредитні рейтинги. В організаційній структурі рейтингового агентства з‘явиться нова одиниця - рейтинговий комітет.

Квартальні звіти емітента включені до складу інформації, які суб’єкт рейтингування повинен повідомити уповноваженому рейтинговому агентству.

Зазначені документи розроблені з урахуванням вимог Регламенту ЄС № 1060/2009 Європейського парламенту та Ради Європи від 16 вересня 2009 року «стосовно кредитно-рейтингових агенцій». Також з метою адаптації національного законодавчого поля Комісія розробляє законопроект про систему рейтингування.

Нормативні акти будуть направлені на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Другие новости компании