Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

DM Vestor — Карточка организации

название организации DM Vestor
полное название организации Vestor Dom Maklerski S.A.
регистрационная форма Акционерное общество
страна риска Польша
отрасль Финансовые институты
сайт http://www.vestor.pl/

Профиль

Vestor Dom Maklerski S.A. (wcześniej Dom Inwestycyjny Investors S.A. ) działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego – Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/4020/89/I/76/1/MR/2007/35/08 z dnia 23 stycznia 2008 roku. Zakres zezwolenia obejmuje: przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oferowania instrumentów finansowych przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych Vestor Dom Maklerski jest członkiem Izby Domów Maklerskich, a jego działalność podlega Kodeksowi Dobrych Praktyk Domów Maklerskich. Vestor Dom Maklerski wdrożył i stosuje system zarządzania ryzykiem, czyli zbiór reguł i mechanizmów normujących procesy decyzyjne dotyczące identyfikacji, pomiaru oraz monitorowania ryzyka występującego w działalności Vestor DM S.A. Zarządzanie ryzykiem w Vestor Domu Maklerskim S.A. należy do obowiązków i uprawnień organów zarządzających oraz jednostek organizacyjnych. W procesie zarządzania ryzykiem w Vestor DM S.A. uczestniczą: Rada Nadzorcza, Zarząd, Komitet Ryzyka, Inspektor Nadzoru, Sekcja Kontrolingu i Nadzoru Ryzyka oraz kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych i pracownicy Vestor Domu Maklerskiego S.A.
Показать весь профиль

Объем выпусков в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
PLN 1 6 000 000

Долговые обязательства

Бумага Объем, млн Статус
DM Vestor, FRN 14mar2022, PLN (A) 6 PLN В обращении

Участие в сделках

Бумага Объем, млн Статус
JS Hamilton Poland, FRN 29sep2020, PLN (B) 20 PLN Организатор
JS Hamilton Poland, FRN 27dec2019, PLN (A) 40 PLN Организатор
Eurocent, 7.5% 28nov2019, PLN (G) 3 PLN Организатор
GetBACK, FRN 16sep2019, PLN (H) 7 PLN Организатор
GetBACK, FRN 8aug2019, PLN (G) 19 PLN Организатор
×